NEW! G5 Pro VST Flybarless

a1-mavrikk-g5-pro-vst-fbl

710 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV710VSTFBL … $119.99

690 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV690VSTFBL … $119.99

620 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV620VSTFBL ….. $93.99

600 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV600VSTFBL ….. $89.99

550 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV550VSTFBL ….. $76.99

515 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV515VSTFBL ….. $65.99

430 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV430VSTFBL ….. $48.99

325 G5 Pro VST FBL Blades – Part MAV325VSTFBL ….. $39.99

NEW! G5 Pro VST Flybar

a1-mavrikk-g5-pro-vst-flybar

710 G5 Pro VST FB Blades – Part MAV710VSTFB ……. $119.99

690 G5 Pro VST FB Blades – Part MAV690VSTFB ……. $119.99

620 G5 Pro VST FB Blades – Part MAV620VSTFB ……… $93.99

600 G5 Pro VST FB Blades – Part MAV600VSTFB ……… $89.99

550 G5 Pro VST FB Blades – Part MAV550VSTFB ……… $76.99

515 G5 Pro VST FB Blades – Part MAV515VSTFB ……… $65.99

325 G5 Pro VST FB Blades – Part MAV325VSTFB ……… $39.99

Source: Heli Wholesaler and Mavrikk Blades

Subscribe to the post comments feeds or Leave a trackback